Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1C:RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA VADĪŠANA 8

"1C:Uzņēmums 8. Ražošanas uzņēmuma vadīšana” ir kompleksa lietojumprogramma, kas aptver ražošanas uzņēmuma vadības un uzskaites pamatkontūras. Risinājums ļauj organizēt kompleksu informācijas sistēmu, kura atbilst korporatīviem un starptautiskiem standartiem un nodrošina uzņēmuma finansu-saimniecisko darbību.

Lietojumprogramma veido vienotu informācijas telpu uzņēmuma finansu-saimnieciskās darbības atspoguļošanai, ietverot galvenos biznesa procesus. Tajā pašā laikā, tiek precīzi norobežota piekļuve informācijai, kā arī to vai citu darbību iespējas atkarībā no darbinieku statusa.

Holdinga struktūras uzņēmumos kopējā informācijas bāze var aptvert visas holdingā ietilpstošās organizācijas. Tas būtiski samazina uzskaites kārtošanas darbietilpību, tā kā atsevišķās organizācijās tiek atkārtoti izmantoti kopējie informācijas masīvi. Turklāt visās organizācijās tiek kārtota vienlaidu vadības un reglamenta uzskaite, bet reglamenta pārskati tiek veidoti atsevišķi pa organizācijām.

Saimnieciskās operācijas veikšanas fakts tiek reģistrēts vienu reizi un tiek atspoguļots vadības un reglamenta uzskaitē. Nepieciešamība atkārtoti ievadīt informāciju ir izslēgta. Saimnieciskā operācija tiek reģistrēta ar dokumentu, turklāt, lai paātrinātu darbu tiek plaši izmantoti tādi mehānismi kā datu ievietošana „pēc noklusējuma”,  jaunu dokumentu ievade pamatojoties uz agrāk ievadītiem dokumentiem.

Lietojumprogrammā ir pieņemtas sekojošas dažādu uzskaišu datu attiecības:

 • vadības un grāmatvedības uzskaites datu neatkarība;
 • vadības un grāmatvedības uzskaites datu salīdzināmība;
 • aktīvu un saistību summu un daudzumu sakritības pēc vadības un grāmatvedības uzskaites datiem, ja nav objektīvu iemeslu to nesakrišanai.

Lietojumprogramma operatīvi kontrolē lietotāja ievadītos datus. Tādejādi, reģistrējot skaidras naudas līdzekļu izmaksas sistēma pārbaudīs naudas līdzekļu pieejamību ņemot vērā esošos līdzekļu izlietojuma pieteikumus. Bet reģistrējot produkcijas nosūtīšanu, sistēma pārbaudīs savstarpējo norēķinu stāvokli ar kravas saņēmēju.

Lietojumprogramma tiek piegādāta ar interfeisu komplektu, kas nodrošina katram lietotājam pirmkārtēju piekļuvi tieši viņam nepieciešamajiem datiem un lietojumprogrammas mehānismiem.

Reglamenta grāmatvedības uzskaite organizācijās tiek kārtota nacionālajā valūtā, tajā pašā laikā uzņēmuma vadības uzskaitei kopumā var būt izvēlēta jebkura valūta.

Papildus vadības un reglamenta uzskaitei var kārtot uzskaiti pēc starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SGS). Ar mērķi samazināt darbietilpību, uzskaite pēc SGS tiek kārtota neoperatīvi, izmantojot citu uzskaites veidu datu translāciju (pārrēķinu).

Lietojumprogrammas „1C:Uzņēmums 8. Ražošanas uzņēmuma vadīšana” izstrādē tika ņemtas vērā gan mūsdienīgas starptautiskās uzņēmuma vadīšanas metodikas (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II u.c.), gan arī veiksmīgā firmas „1C” un partneru asociācijas uzkrātā ražošanas uzņēmumu automatizācijas pieredze. Konfigurācijas projektēšanā un izstrādē piedalījās kompānijas „ITRP” (ražošanas vadīšana) un „1C-Rarus” (uzskaite pēc SGS) speciālisti. Konsultatīvo atbalstu vadības un finansu uzskaites realizācijas metodoloģiskos jautājumos un pārskatu sagatavošanā pēc SGS veic pazīstamā starptautiskā audita un konsultāciju kompānija PricewaterhouseCoopers.

"1C:Uzņēmums 8. Ražošanas uzņēmuma vadīšana" izstrādāta uz jaunās paaudzes tehnoloģiskās platformas "1С:Uzņēmums 8”. Programmprodukta piegādes komplektā ietilpst konfigurācija „Ražošanas uzņēmuma vadīšana".

Nodrošināts lietojumprogrammas augstais drošums un veiktspēja, mērogošana, teritoriāli dalīto sistēmu izveide, integrācija ar citām informācijas sistēmām. Lietojumprogrammas iekšējā uzbūve ir pilnībā atvērta izpētei un uzņēmuma specifisko vajadzību iestatīšanai.

Firma „1C izstrādā un attīsta konfigurāciju „Ražošanas uzņēmuma vadīšana", lai atspoguļotu likumdošanas izmaiņas un paplašinātu funkcionalitāti. Nodrošināta uzstādīto lietojumprogrammu operatīva atjaunināšana. No firmas „1C” un tās partneru puses tiek sniegta daudzlīmeņu tehniskā atbalsta sistēma.

Visus lietojumprogrammas automatizācijas mehānismus nosacīti var sadalīt divās lielās daļās:

 • mehānismi uzņēmuma operatīvās darbības uzturēšanai;
 • mehānismi neoperatīvās uzskaites kārtošanai.

Operatīvai darbībai piederošās daļas var izcelt katrā uzskaites veidā (izņemot uzskaiti pēc SGS).

Turklāt lietojumprogramma dalās uz atsevišķām apakšsistēmām, kuras atbild par līdzīgu uzdevumu grupu risināšanu: naudas līdzekļu pārvaldības apakšsistēma, personāla pārvaldības apakšsistēma, grāmatvedības uzskaites apakšsistēma u.c. Šāda veida sadalījums atvieglo lietojumprogrammas apgūšanu. Lietotāju darba procesā robežas starp apakšsistēmām praktiski nav jūtamas.

"1C:Uzņēmums 8. Ražošanas uzņēmuma vadīšana" var tikt izmantota virknē ražošanas uzņēmuma apakšnodaļās un dienestos, ieskaitot:

 • direkciju (ģenerāldirektors, finansu direktors, komercdirektors, ražotnes direktors, galvenais inženieris, kadru direktors, IT direktors, attīstības direktors)
 • plānošanas ekonomisko nodaļu;
 • ražošanas cehus;
 • ražošanas dispečeru nodaļu;
 • galvenā konstruktora nodaļu;
 • galvenā tehnologa nodaļu;
 • galvenā mehāniķa nodaļu;
 • realizācijas nodaļu;
 • materiāli-tehniskā nodrošinājuma nodaļu;
 • mārketinga nodaļu;
 • materiālu un gatavās produkcijas noliktavas;
 • grāmatvedību;
 • kadru nodaļu;
 • nodarbinātības un darba organizācijas nodaļa;
 • IT dienestu;
 • administratīvi-saimniecisko nodaļu;
 • kapitālās celtniecības nodaļu;
 • informatīvi-analītisko nodaļu;
 • stratēģiskās attīstības nodaļu.

Gaidāms, ka vislielākais lietojumprogrammas ieviešanas efekts būs uzņēmumos ar personālu no dažiem desmitiem līdz pat vairākiem tūkstošiem darbinieku, kur ir desmiti un simti automatizēto darba vietu, kā arī holdinga un tīkla struktūrās.  
"1C:Uzņēmums 8. Ražošanas uzņēmuma vadīšana" sniedz:

 • uzņēmuma vadībai un par biznesa attīstību atbildīgiem vadošiem darbiniekiem - kompānijas resursu analīzes, plānošanas un elastīgas pārvaldības iespējas tās konkurētspējas paaugstināšanai;
 • apakšnodaļu vadītājiem, menedžeriem un darbiniekiem, kuri nodarbojas tieši ar ražošanas, apgādes un citu darbību, kas nodrošina ražošanas procesu – instrumentus, kuri paaugstina ikdienas darba efektivitāti visos virzienos;
 • uzņēmuma uzskaites nodaļu darbiniekiem – līdzekļus automatizētās uzskaites kārtošanai pilnā atbilstībā ar likumdošanas prasībām un uzņēmuma korporatīviem standartiem.

search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.